Podporte Relevant n.o.

Ak nám pošlete dar, pomôžete nám:

 • Zabezpečiť priaznivé prostredie pre mládež, kde môže tráviť plnohodnotne voľný čas, budovať a rozvíjať medziľudské vzťahy prostredníctvom záujmových aktivít a Klubovne PUZZLE.
 • Vytvárať zázemie pre mladých dospelých po ukončení náhradnej starostlivosti prostredníctvom domova na polceste a odborného psychologického a psychoterapeutického poradenstva.
 • Rozvíjať pracovné a mäkké zručnosti znevýhodnených mladých ľudí v Dielni pre život, ktorá poskytuje reklamné a tlačiarenské služby.
 • Pomáhať starším osamelým, chorým či inak postihnutým ľuďom a ich rodinným príslušníkom v ich domácom prostredí za finančných podmienok, ktoré si môžu dovoliť.
 • Ďakujeme.

  Jednorazovo
  Mesačne
  100€
  50€
  30€
  10€
  10€
  15€
  20€
  30€

  Potvrdením údajov súhlasíte s pravidlami používania DARUJME.sk. V ďalšom kroku Vás presmerujeme na stránku, kde bezpečne vyplníte Vaše platobné údaje a zašleme Vám aj informačný mail o dare. Ďakujeme!

  Darca zároveň berie na vedomie, že poskytuje finančný dar bez protihodnoty a teda na platobnú operáciu sa nevzťahujú možnosti reklamácie platby ako pri nákupe služieb a tovarov.